Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Obwieszczenie Zawiadomienie

Wójt Gminy Słupca, stosowanie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257 ze zm.) zawiadamia
o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozbudowy punktu zbierania odpadów, na dz. nr 407/2 obręb Koszuty. Informuję, że w toku powyższego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:
– Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słupcy- opinia znak: ON.NS-71/9/55-8/17 z dnia 29.06.2018r., podtrzymana pismem z dnia 03.08.2018r. znak: ON.NS-71/9/108-9/18,
– Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu- postanowienie WOO-I.4221.71.2018.BR.6 z dnia 25.07.2018r.,    
– Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – postanowienie znak: PO.RZŚ.436.78.2018.KP z dnia 24.05.2018r., podtrzymane pismem znak: PO.RZŚ.436.78.2018.LW z dnia 03.08.2018r.
Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuje, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy (Słupca, ul. Sienkiewicza 16) w pokoju nr 23 w godzinach urzędowania oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.
Niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupcy (www.gmina.slupca.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Koszuty.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 17-09-2018 15:23:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Balcerzak 17-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 17-09-2018 15:23:43