Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Obwieszczenie

InformacjaWójta Gminy Słupca

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na:

przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 774 obręb Kotunia, gm. Słupca, woj. wielkopolskie
Inwestor: Technika Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.)

informuję

o wydaniu w dniu 14 września 2018r. decyzji nr OŚ.6220.18.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsięwzięcia.
Niniejsza decyzja wraz z dokumentacją sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pokój 23 w godzinach pracy Urzędu.
Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania o możliwości wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.
Niniejsza informacja zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słupca: www.gmina.slupca.pl,  wywieszenie na tablicy Urzędu Gminy  Słupca, tablicy ogłoszeń w Kotunia.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej informacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 14-09-2018 15:08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Balcerzak 14-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 14-09-2018 15:08:34