Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Obwieszczenie zawiadomienie o zakończeniu postepowania dotyczącego przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne

Wójt Gminy Słupca, stosowanie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 774 obręb Kotunia, gm. Słupca, woj. wielkopolskie.

Informuję, że w toku powyższego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:

  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słupcy- opinia znak: ON.NS-71/0/4-1/16 z dnia 20.01.2016r., podtrzymana pismem znak: ON.NS-71/9/139-8/16 z dnia 20.06.2016r., opinia znak: ON.NS-71/9/305-14/16  z dnia 14.12.2016r., podtrzymana pismem z dnia 11.05.2018r. znak: ON.NS-71/9/52-7/18,
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu- postanowienie WOO-I.4242.358.2015.AA.8 z dnia 20.05.2016r., postanowienie znak: WOO-I.4232.277.2016.AA.3 z dnia 31.01.2017r., postanowienie znak: WOO-I.4221.16.2018.AA.4 z dnia 14.04.2018r.

Stosownie do przepisów art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuje, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy (Słupca, ul. Sienkiewicza 16) w pokoju nr 23 w godzinach urzędowania oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupcy (www.gmina.slupca.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kotunia.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 20-08-2018 10:34:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Balcerzak 20-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 20-08-2018 10:35:24