Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Obwieszczenie - budowia stacji demontażu pojazdów wycofanych

Słupca, dn. 09 sierpnia 2018r.

OŚ.6220.2.2018


OBWIESZCZENIE

Spełniając wymóg art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Słupca zawiadamia, że w dniu 16.04.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozbudowy punktu zbierania odpadów, na dz. nr 407/2 obręb Koszuty. Wraz z wnioskiem został złożony raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Słupca, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko oraz dokonaniu niezbędnych opinii i uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Ze względu na prawo udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko (wynikające z art. 79 cytowanej ustawy) zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków (pisemnie, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej) w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Słupca przy ul. Sienkiewicza 16,
62-400 Słupca, pokój nr 23, w godzinach urzędowania. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Słupca.

Zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.gmina.slupca.pl, BIP Urzędu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Koszuty.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 09-08-2018 13:14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Balcerzak 09-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 09-08-2018 13:14:46