Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r. przez Wójt Gminy Słupca

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2017 ROKU

przez Wójta Gminy Słupca

 

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz.870), poniżej zamieszcza się zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Słupca w roku 2017.

W roku 2017 do Wójta Gminy Słupca wpłynęło 7 petycji i wszystkie zostały rozpatrzone w roku 2017. Stosownie do art. 8 ww. ustawy zarówno skany wniesionych petycji, jak i treść udzielonych odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem: LINK

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Data złożenia petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

Brak zgody na publikację danych osobowych

(poddano anonimizacji)

19.05.2017 r.

Petycja w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta /Szkoły – do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017

Pismem z dnia 30.05.2017 r. poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

LINK

 

 

2.

 

 

 

Westrand M.Szatkowski Sp.J. ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa, i Szulc Efekt Sp. z o.o. ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

 

 

21.06.2017r.

Petycja dotycząca realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania uciążliwości zapachowej

Pismem z dnia 26.06.2017r.

poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

LINK

 

 

 

3.

 

 

 

Mieszkańcy i osoby pracujące na terenie Gminy Słupca

04.08.2017 r.

Petycja protestacyjna przeciwko niebezpiecznej inwestycji

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o petycjach petycję pozostawiono bez rozpatrzenia 

 

4.

Brak zgody na publikację danych osobowych

Poddano anonimizacji

 

 

 

05.09.2017r.

Petycja o dokonanie analizy przedłożonej propozycji oraz rozważenie przystąpienia do opisanego w petycji Programu

Pismem z dnia 12.09.2017r.

poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

LINK

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Szulc – Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

(jest zgoda)

 

14.09.2017r.

Petycja do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w jednostce – na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych

Pismem z dnia 30.10.2017r.

poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

LINK

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

(Wyłączono jawność danych osobowych wnoszących petycję oraz załącznika, stanowiącego listę z 64 podpisami (dane osobowe – imię i nazwisko na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca o petycjach) Petycja nie zawiera zgody na ujawnienie na stronie internetowej urzędu Gminy Słupca danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję

20.09.2017r.

Petycja w sprawie transportu zastępczego na trasie K92

Pismem z dnia 22.11.2017r.

poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

LINK

 

 

 

7.

 

 

 

 

Szulc – Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

(jest zgoda)

 

05.12.2017r.

Petycja do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w jednostce, na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

Pismem z dnia 11.12.2017r.

poinformowano podmiot wnoszący petycję o sposobie rozpatrzenia petycji.

LINK

 

Sporządziła: Karolina Walczak

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 07-06-2018 11:57:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 07-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 07-06-2018 12:00:36