Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Załatwienie skarg i wniosków

OiSS.16. Załatwienie skarg i wniosków

 


WYMAGANE DOKUMENTY

  • skarga lub wniosek (forma pisemna) lub ustnie do protokołu

  • ewentualne załączniki


Przedmiot skargi/wniosku.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:
• zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
• naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
• przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:
• sprawy ulepszenia organizacji,
• wzmocnienia praworządności,
• usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
• ochrony własności,
• lepszego zaspokajania potrzeb ludności.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

•    Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy/ Rady Gminy:
1)    pisemnie na adres: Urząd Gminy w Słupcy/ Rada Gminy Słupca, 
ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, 
2)    faxem: nr 63 274 36 76 wew.44
3)    elektronicznie na adres: sekretariat@gmina.slupca.pl lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. 
•    Skargi i wnioski mogą być również wniesione ustnie do protokołu. (Wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji). Wówczas przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. 


W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

Wójt Gminy Słupca:
w każdy poniedziałek w godzinach 
od 13:00 do 17:00 oraz w pozostałe dni robocze od poniedziałku do piątku po wcześniejszym ustaleniu terminu

Sekretarz Gminy, 
Kierownicy Referatów i pracownicy:
codziennie, w godzinach pracy urzędu gminy tj. od 7.30 do 15.30.

Przewodniczący Rady Gminy Słupca 
w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00-11.00 
oraz w pozostałe dni robocze po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Osoba nadzorująca przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków:

Sekretarz Gminy Karolina Walczak 63 274 36 76 w. 22


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

• do 1 miesiąca,

• do 7 dni - gdy złożono skargę lub wniosek do niewłaściwego organu - organ obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ,


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udzielenie wyjaśnień w sprawie, której dotyczyła skarga


OPŁATY
brak


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy 


PODSTAWA PRAWNA

•  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.)
•  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46.)
•  Zarządzenie nr 140/2016 Wójta Gminy Słupca z dnia 30.12.2016 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Słupcy 
 


DODATKOWE INFORMACJE

1. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.


DATA AKTUALIZACJI 
02.05.2018 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wzór skargi wniosku do protokołu załącznik.docx (DOCX, 14KB) 2018-05-02 10:29:48 108 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 02-05-2018 10:29:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 02-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 02-05-2018 10:36:18