Obwieszczenie

Spełniając wymóg art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Słupca zawiadamia, żez uwagi na konieczność uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz zapewnienia udziału społeczeństwa w sprawie, postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr 774 obręb Kotunia, gm. Słupca, woj. wielkopolskie, nie zostanie załatwione w terminie.
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm. ) ustala się nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 22 czerwca 2018r.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.gmina.slupca.pl, BIP Urzędu, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Kotunia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 20-04-2018 13:02:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Balcerzak 20-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 20-04-2018 13:02:15