Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

FK.18.  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 


WYMAGANE DOKUMENTY

- Wniosek według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 czerwca 2013 r. (wniosek do pobrania TUTAJ)

Do wniosku należy dołączyć:

- faktury VAT za zakup oleju napędowego lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z zestawieniem dowodów zakupu (druki do pobrania TUTAJ)

- w przypadku dzierżawienia użytków rolnych - oświadczenie dzierżawcy (druki do pobrania TUTAJ)


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Słupca, Referat Finansowo - Księgowy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, pok. nr 10, tel. 63 274-36-76 w. 27, e-mail: wymiarpodatkow@gmina.slupca.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzję, którą wraz z uzasadnieniem doręcza wnioskodawcy na piśmie.


OPŁATY

Brak opłat


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Słupca.


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa  z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.).


DODATKOWE INFORMACJE

W sprawie zasad i trybu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2013 roku.

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.) określa zasady i tryb zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. 

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

2. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażona we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

3. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

4. Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

5. Zgodnie z. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01.12.2015r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stawka na 1 litr oleju w 2016 r. wynosi 1,00 zł. 
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w następujących terminach:
1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia  b.r..- na wnioski złożone w pierwszym terminie.
2) od dnia 1 października do dnia 31 października na wnioski złożone w drugim terminie - gotówką w kasie Urzędu Gminy w Słupcy albo poleceniem przelewu na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku."


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2016-06-06

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zestawienie dowodow zakupu oleju napedowego.docx (DOCX, 13KB) 2018-01-15 11:01:59 149 razy
2 Oswiadczenie dzierzawcy - akcyza.doc (DOC, 17KB) 2018-01-15 11:01:59 137 razy
3 wniosek o zwrot podaktu akcyzowego.pdf (PDF, 1.MB) 2018-01-15 11:01:59 154 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 15-01-2018 11:01:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 15-01-2018 11:04:05