Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego/ z tytułu powiększenia nowego gospodarstwa rolnego

FK.8. Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego/ z tytułu powiększenia nowego gospodarstwa rolnego

 


DODATKOWE INFORMACJE
Zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy o podatku rolnym zwalnia się od podatku rolnego - 
- grunty będące przedmiotem prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, 
- nabyte w drodze umowy sprzedaży grunty będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
- przeznaczone na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha,
- grunty Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenia gospodarstwa już istniejącego - do powierzchni nieprzekraczającej100 ha - na okres 5 lat.
Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie okresu zwolnienia - stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.
W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.
Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi lub z Zasobu Własności Skarbu Państwa w drodze kupna nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.
Za trwałe zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.


PODSTAWA PRAWNA
- Art. 12, ust. 1, pkt 4 i art. 12, ust. 2-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. Nr 136, poz.617 z późniejszymi zmianami).


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Urzędu Gminy Słupca


OPŁATY
Brak opłat.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzję, którą wraz z uzasadnieniem doręcza wnioskodawcy na piśmie.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje bez zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
Pokój nr 10 (Referat księgowo - finansowy), e-mail: podatki@gmina.slupca.pl
Tel. 63 274-26-76 wew: 27


WYMAGANE DOKUMENTY
-
 Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego.
- Kserokopia aktu notarialnego.


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-06-22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 15-01-2018 10:42:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 15-01-2018 10:43:18