Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Umorzenie zaległości podatkowej. Umorzenie odsetek za zwłokę.

FK.06.Umorzenie zaległości podatkowej. Umorzenie odsetek za zwłokę.

 


WYMAGANE DOKUMENTY
W przypadku, gdy wniosek składa osoba fizyczna:
 Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę.

Załączniki:
- oświadczenie o stanie majątkowym podatnika wnioskującego o pomoc publiczną,
- potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej (jeśli jest we wspólnym gospodarstwie domowym osoba bezrobotna),
- udokumentowanie ponoszonych wydatków (przedłożyć do wglądu rachunki, np. za gaz, energię elektryczną, czynsz, telefon, koszty leczenia oraz inne),
- zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej (jeśli zachodzi taka sytuacja).

W przypadku, gdy wniosek składa osoba prawna:
- Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę (we wniosku należy podać pełną nazwę przedsiębiorcy, adres, siedzibę, nr NIP, REGON, PKD).

Załączniki:
- oświadczenie o otrzymanej pomocy w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem nazwy organu, od którego otrzymano pomoc oraz kwoty pomocy,
- bilans (za rok miniony),
- sprawozdanie kwartalne o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
- deklaracja dla podatku od towarów i usług, pisemne wyjaśnienie dotyczące sytuacji ekonomicznej oraz określenie kierunku działania dla poprawy sytuacji finansowej.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
Pokój nr 10 (Referat Finansowo-Księgowy) 
e-mail: podatki@gmina.slupca.pl
tel. 63 274-36-76 wew: 27


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje decyzję, którą wraz z uzasadnieniem doręcza wnioskodawcy na piśmie.


OPŁATY
Brak opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Słupca


PODSTAWA PRAWNA
- Art. 67a, § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednoliy Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).


DODATKOWE INFORMACJE

Brak


 OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-06-22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 15-01-2018 10:40:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 15-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 15-01-2018 10:40:46