Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

GOŚiR.35. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

 


WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (można pobrać osobiście w Urzędzie Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, na stanowisku ds. Gospodarki Gruntami (pokój nr 23) lub pobrać TUTAJ
- Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis). wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Klienta (sekretariat - pok. nr 3 urzędu, w biurze nr 22.


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Słupca, Referat Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, pok. nr 22, tel. 63 274-36-76 w.33, e-mail: nieruchomosci@gmina.slupca.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i  terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości lub odmowa aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.


OPŁATY
Wniosek wolny jest od opłat


TRYB ODWOŁAWCZY
Wniosek o ustalenie, że aktualizacja jest nieuzasadniona wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia opłaty.
Od orzeczenia kolegium odwołanie nie przysługuje. Od orzeczenia kolegium może być wniesiony do sądu sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia


PODSTAWA PRAWNA
- Art. 77 ust. 3 i 78 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.).
- Uchwała Nr XIV/73/15 Rady Gminy Słupca w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.


DODATKOWE INFORMACJE
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, jeżeli ulegnie zmianie wartość tej nieruchomości. 
Aktualizacji opłaty dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika, nie częściej niż raz na 3 lata. Wartość gruntu określa rzeczoznawca majątkowy zgodnie z art. 77 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) 
Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składa się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Złożenie wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty rocznej w dotychczasowej wysokości.


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-06-06

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o aktualizację opłaty rocznej.doc (DOC, 26KB) 2018-01-12 13:50:56 116 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 12-01-2018 13:50:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 12-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 12-01-2018 13:51:55