Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Zmiana stawki opłaty procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

GOŚiR.34. Zmiana stawki opłaty procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 


WYMAGANE DOKUMENTY
- Wniosek
- Dokumenty potwierdzające trwałą zmianę sposobu korzystania z nieruchomości, powodującą zmianę celu na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, w szczególności wypis i wyrys z rejestru gruntów (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Słupca, Referat Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, pok. nr 22, tel. 63 274-36-76 w. 33, e-mail: nieruchomosci@gmina.slupca.pl. Wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Klienta (sekretariat - pok. nr 3 urzędu, w biurze nr 22 lub pobrać TUTAJ


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 30 dni - odpowiedź


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wypowiedzenie dotychczasowej stawki opłaty rocznej lub odmowa zmiany stawki procentowej opłaty rocznej


OPŁATY
Wniosek nie podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)


TRYB ODWOŁAWCZY 
Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia bądź odmowy zaktualizowania opłaty złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie wniosek  o ustalenie, że zmiana stawki procentowej jest uzasadniona w innej wysokości lub jest nieuzasadniona. Wniosek użytkownika wieczystego składany jest przeciwko właściwemu organowi. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do zmiany stawki procentowej spoczywa na właściwym organie lub na użytkowniku wieczystym (jeżeli to on wystąpił z wnioskiem). Złożenie wniosku nie zwalnia użytkownika wieczystego z obowiązku uiszczenia opłat w dotychczasowej wysokości. W przypadku nie złożenia w/w wniosku w terminie obowiązuje wysokość stawki procentowej zaoferowana w wypowiedzeniu. Od orzeczenia kolegium właściwy organ lub użytkownik wieczysty mogą wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Kolegium przekazuje właściwemu sądowi akta sprawy wraz ze sprzeciwem. Wniosek zastępuje sprzeciw. Ustalona w wyniku prawomocnego wyroku kolegium, sądu lub w drodze ugody sądu lub zawartej przed kolegium nowa wysokość stawki procentowej obowiązuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym stawka uległa zmianie.


PODSTAWA PRAWNA
- art. 73 ust.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XIV/73/15 Rady Gminy Słupca w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.


DODATKOWE INFORMACJE 

BRAK


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-06-06

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek zmiana stawki procentowej.doc (DOC, 28KB) 2018-01-12 13:48:59 122 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 12-01-2018 13:48:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 12-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 12-01-2018 13:50:01