Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób gminny przez najemcę

GOŚiR.33. Nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób gminny przez najemcę

 


WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek
- oświadczenie najemcy o osobach zameldowanych w danym lokalu 
- kserokopia umowy najmu
- dowód osobisty - do wglądu
Wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Klienta (sekretariat - pok. nr 3 urzędu, w biurze nr 22 lub pobrać TUTAJ 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Słupca, Referat Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, pok. nr 22, tel. 63 274-36-76 w.33,
e-mail: nieruchomosci@gmina.slupca.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni - odpowiedź 
Średni czas załatwienia sprawy - do 6 miesięcy licząc od dnia przeznaczenia nieruchomości do zbycia tj. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, z możliwością przedłużenia terminu w zakresie koniecznym do uzgodnienia wszystkich niezbędnych warunków umowy.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Akt notarialny


OPŁATY

Nie pobiera się


TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje


PODSTAWA PRAWNA
- art. 34 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).
- Uchwała Nr XXXIV/178/09 Rady Gminy Słupca z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słupca (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2009 r. nr 180 poz. 3047) 
- Uchwała nr XXXIII/220/2006 Rady Gminy Słupca  z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawki oprocentowania od niespłaconej części ceny nieruchomości stosowanej przy bezprzetargowej sprzedaży tej nieruchomości (Dz.Urz. Wielk. z 2006r. Nr 90, poz. 2241) 
- Uchwała Rady Gminy Słupca w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców (podejmowana indywidualnie)
- Uchwała Nr XIV/73/15 Rady Gminy Słupca w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.


DODATKOWE INFORMACJE
- Na podstawie Uchwały Nr XLI/216/2010 Rady Gminy Słupca z dnia 29 marca 2010 r.  w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych  (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r. Nr 134 poz. 2549) zmienionej Uchwałą Nr XLII/222/2010 Rady Gminy Słupca z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010r. Nr 134 poz. 2552) od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego udziela się bonifikat.
Bonifikata przysługuje najemcom, którzy nie posiadają zaległości w zapłacie czynszu oraz innych opłatach określonych postanowieniami umowy najmu.
      Do uzyskania bonifikaty konieczny jest wniosek najemcy. (DRUK W ZAŁĄCZENIU)
- Na podstawie § 6 Uchwały w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słupca, Wójt Gminy Słupca uprawniony jest na wniosek nabywcy zaliczyć na poczet lokalu nakłady poczynione przez najemcę na przedmiot najmu, mające wpływ  na wzrost wartości rynkowej zbywanego lokalu. (DRUK W ZĄŁĄCZENIU)


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2016-06-06

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o udzilenie bonifkaty.doc (DOC, 25KB) 2018-01-12 13:46:51 117 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 12-01-2018 13:46:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 12-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 12-01-2018 13:48:02