Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Sprzedaż nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym

GOŚiR.29. Sprzedaż nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym 

 


WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym wraz z podaniem tytułu, na podstawie którego przysługuje owo nabycie Wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Klienta (sekretariat - pok. nr 3 urzędu, w biurze nr 22 lub pobrać TUTAJ
- Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Słupca, Referat Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, pok. nr 22, tel. 63 274-36-76 w. 33, e-mail: nieruchomosci@gmina.slupca.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i  terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania. 
Średni termin załatwienia sprawy: 
-3 - 4 miesiące od podjęcia pozytywnej uchwały Rady Gminy do spisania umowy notarialnej  
-5 - 6 miesięcy w przypadku podziału geodezyjnego


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Wniosek osoby uprawnionej
2. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy
3. Sporządzenie wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
4. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu
5. Przeprowadzenie uzgodnień z nabywcą
6. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
7. Sporządzenie aktu notarialnego


OPŁATY
Brak opłat

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy


PODSTAWA PRAWNA

- Art. 37 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn zm.),
- Ustawa z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 380, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)                 
- Uchwała Rady Gminy Słupca (podejmowana w indywidualnych przypadkach)
- Uchwała Nr XIV/73/15 Rady Gminy Słupca w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.


DODATKOWE INFORMACJE

Osoby uprawnione do skorzystania z usługi:
- osoby fizyczne i prawne posiadające pierwszeństwo w jej nabyciu (osoby którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości, tj. użytkownik wieczysty, poprzedni właściciel zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r., jego spadkobiercy, najemca lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony), 
- Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, 
- użytkownicy wieczyści, 
- osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, naukową,    wychowawczą, oświatową i badawczo-rozwojową, sportową lub turystyczną 
- na cele niezwiązane z działalnością zarobkową oraz organizacje pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego, 
- współwłaściciele nieruchomości, na rzecz których następuje zbycie udziału w nieruchomości, 
- osoby dokonujące zbycia nieruchomości w drodze zamiany lub darowizny, 
- osoby nabywające nieruchomość dla poprawienia warunków zagospodarowania swojej nieruchomości jeżeli nabywana nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, 
- osoby, które przeznaczą nieruchomość jako wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej lub majątek tworzonej fundacji, 
- osoby, które zarządzają specjalną strefą ekonomiczną na terenie, której jest położona nieruchomość, 
- kościoły i związki wyznaniowe mające uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej 
- partner prywatny podmiotu publicznego lub spółka zarządzana przez te podmioty zgodnie z ustawą z dnia 28.11.2005 r o partnerstwie publiczno prywatnym


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-06-06

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o sprzedaz nieruchomosci w trybie bezprzetargowym.doc (DOC, 32KB) 2018-01-12 13:37:32 117 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 12-01-2018 13:37:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 12-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 12-01-2018 13:38:30