Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

GOŚiR.28. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 

 


WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności podpisany przez wszystkich współużytkowników wieczystych 
Wniosek można pobrać w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać TUTAJ
Załączniki:
potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
aktualny wypis z rejestru gruntów (oryginał)
aktualny skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem wniosku (oryginał)
w przypadku nieruchomości zabudowanej, na której znajdują się lokale mieszkalne - aktualny skrócony odpis księgi wieczystej prowadzonej dla każdego z lokali (oryginał)


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Słupca, Referat Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, pok. nr 22, tel. 63 274-36-76 w.33, 
e-mail: nieruchomosci@gmina.slupca.pl
Sekretariat - pok. nr 3 urzędu lub w biurze nr 22


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni, sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie. miesięcy od dnia wszczęcia postępowania


OPŁATY
Opłata skarbowa - 10 zł (podlega wpłacie na konto Urzędu Gminy w Słupcy: 34 8542 0001 0039 2271 2000 0020


PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. 2012 poz. 83 z późn. zm),
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2016r., poz. 23)
- Uchwała Nr XIV/73/15 Rady Gminy Słupca w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Słupca


DODATKOWE INFORMACJE
Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie do czasu uzyskania przez strony właściwego postanowienia sądowego (art.199 Kodeksu cywilnego).


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2016-06-06

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o przeksztalcenie uzytkowania wieczystego we wlasnosc.doc (DOC, 63KB) 2018-01-12 13:33:41 123 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 12-01-2018 13:33:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 12-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 12-01-2018 13:34:34