Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

ZPIP. 04. Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 


WYMAGANE DOKUMENTY
 - Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wypełniony przez osobę uprawnioną wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
- Zaświadczenie i inne dokumenty, potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku 
- Oryginał historii bezrobotnego (w przypadku osoby bezrobotnej)
- Oryginały (do wglądu) dokumentów, potwierdzających wydatki poniesione (dowód wpłaty czynszu, dowód zapłaty za wodę, ścieki, nieczystości stałe etc.)

Wniosek do pobrania


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
Pokój nr 24 (Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji) 
e-mail: gospodarkakomunalna@gmina.slupca.pl 
tel. 63 274-36-76 wew.: 35


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
1 miesiąc


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji


OPŁATY
Brak opłaty


TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Słupca


PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2013, poz. 966 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych(Dz. U. nr 156, poz. 1817 z późn, zm.)
- Uchwała Nr XI/77/2004 Rady Gminy Słupca z dnia 30  stycznia 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, służących ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2004 r. Nr 21 poz. 619)


DODATKOWE INFORMACJE
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach spółdzielczych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
- Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa wyżej, jeżeli:
Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczy 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Najniższa emerytura wynosi 831,15 zł.


DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
22.06.2016r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf (PDF, 2.MB) 2018-01-11 12:51:41 151 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Gniewkowski 11-01-2018 12:51:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Walczak 11-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Gniewkowski 11-01-2018 12:52:40