Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Informacja Wójta Gminy Słupca OŚ.6220.9.2019

o wydaniu decyzji  o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 125 obręb Rozalin, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 11.02.2020r. decyzji nr OŚ.6220.9.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 125 obręb Rozalin, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, pokój 23 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupca BIP Urzędu, na stronie internetowej www.gminaslupca.pl oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Rozalin.

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Wawrzyniak 11-02-2020 10:51:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Stróżyk 11-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Adam Wawrzyniak 11-02-2020 10:51:48