Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Słupca

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzanie nr 22/2020 Wójt Gminy Słupca z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-04-01 11:39:44
dokument Zarządzenie 21/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia sposobu wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Słupcy 2020-03-20 09:39:22
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020-2033 2020-03-03 14:54:05
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kowalewo-Sołectwo z terenu gminy Słupca w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Stara Wieś obecnie funkcjonującej jako nieurzędowa nazwa Kowalewo Opactwo Wieś i włączenie jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo 2020-03-03 14:50:05
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Wola Koszucka - Parcele dla wyboru Sołtysa 2020-03-03 14:42:33
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomośći, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2020-03-03 14:30:59
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2020-01-24 08:45:08
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2020-01-24 08:40:04